Dasar Privasi

Dermatologi Pharma yang baik komited untuk melindungi privasi pelawat laman web kami, dasar ini menetapkan bagaimana kami akan mengendalikan maklumat peribadi anda.

Apakah maklumat yang kami kumpulkan?

Kami mungkin mengumpul, menyimpan dan menggunakan jenis data peribadi berikut:

  1. Maklumat mengenai komputer anda dan mengenai lawatan anda ke dan penggunaan laman web ini (termasuk alamat IP anda, lokasi geografi, jenis penyemak imbas, sumber rujukan, tempoh lawatan dan bilangan paparan halaman).
  2. Maklumat yang anda berikan kepada kami untuk melanggan perkhidmatan laman web kami, pemberitahuan e-mel dan / atau surat berita.
  3. Sebarang maklumat lain yang anda pilih untuk dihantar kepada kami.

Cookies

Kuki terdiri daripada maklumat yang dihantar oleh pelayan web ke penyemak imbas web, dan disimpan oleh penyemak imbas. Maklumat itu kemudiannya dihantar kembali ke pelayan setiap kali penyemak imbas meminta halaman dari pelayan. Ini membolehkan pelayan web mengenal pasti dan menjejaki pelayar web.

Kami menggunakan kuki "sesi" dan kuki "berterusan" di laman web. Kami akan menggunakan kuki sesi untuk menjejaki anda semasa anda menavigasi laman web. Kami akan menggunakan kuki berterusan untuk membolehkan laman web kami mengenali anda apabila anda melawat.

Kuki sesi akan dipadamkan daripada komputer anda apabila anda menutup penyemak imbas anda. Kuki berterusan akan kekal disimpan pada komputer anda sehingga dipadamkan, atau sehingga ia mencapai tarikh luput yang ditentukan.

Kami menggunakan Google Analytics untuk menganalisis penggunaan laman web ini. Google Analytics menjana statistik dan maklumat lain mengenai penggunaan laman web melalui kuki, yang disimpan pada komputer pengguna. Maklumat yang dihasilkan berkaitan dengan laman web kami digunakan untuk membuat laporan mengenai penggunaan laman web. Google akan menyimpan maklumat ini. Dasar privasi Google tersedia di www.google.com/privacypolicy.html.

Menggunakan data peribadi anda

Data peribadi yang dikemukakan di laman web ini akan digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini atau di bahagian yang berkaitan di laman web.

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

  1. Mentadbir laman web.
  2. Menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda, yang telah anda minta secara khusus.
  3. Hantar kepada anda surat berita kami di mana anda secara khusus bersetuju dengan ini, melalui e-mel atau teknologi yang serupa (anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa jika anda tidak lagi memerlukan komunikasi pemasaran).
  4. Menangani pertanyaan dan aduan yang dibuat oleh atau mengenai anda yang berkaitan dengan laman web ini.

Kami tidak akan, tanpa persetujuan nyata anda, memberikan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk pemasaran langsung.

Pendedahan

Kami mungkin mendedahkan maklumat tentang anda kepada (mana-mana pekerja, pegawai, ejen, pembekal atau subkontraktor kami) setakat yang semunasabahnya perlu untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini.

Di samping itu, kami mungkin mendedahkan maklumat tentang anda:

  1. Setakat mana kita dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang.
  2. Sehubungan dengan sebarang prosiding undang-undang atau prosiding undang-undang yang bakal.
  3. Kepada pembeli (atau bakal pembeli) mana-mana perniagaan atau aset yang kami (atau sedang merenung) menjual.

Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam dasar privasi ini, kami tidak akan memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga.

Pemindahan data antarabangsa

Maklumat yang kami kumpulkan boleh disimpan dan diproses dalam dan dipindahkan antara mana-mana negara di mana kami beroperasi untuk membolehkan kami menggunakan maklumat tersebut mengikut dasar privasi ini.

Maklumat peribadi yang anda serahkan untuk penerbitan di laman web akan diterbitkan di internet dan mungkin tersedia, melalui internet, di seluruh dunia.

Anda secara jelas bersetuju dengan pemindahan maklumat peribadi tersebut.

Keselamatan data peribadi anda

Kami akan mengambil langkah berjaga-jaga teknikal dan organisasi yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan maklumat peribadi anda.

Kami akan menyimpan semua maklumat peribadi yang anda berikan pada pelayan selamat (kata laluan dan firewall) kami. Semua transaksi elektronik yang anda buat, atau terima daripada, kami akan disulitkan (menggunakan teknologi SSL).

Sudah tentu, penghantaran data melalui internet sememangnya tidak selamat, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar melalui internet.

Pindaan dasar

Kami boleh mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa dengan menyiarkan versi baru di laman web kami. Anda harus menyemak halaman ini sekali-sekala untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan.

Kami juga mungkin memberitahu anda tentang perubahan kepada dasar privasi kami melalui e-mel.

Hak anda

Anda boleh mengarahkan kami untuk memberi anda apa-apa maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda. Penyediaan maklumat tersebut mungkin tertakluk kepada pembayaran yuran (kini ditetapkan pada £ 10.00). 

Anda boleh mengarahkan kami untuk tidak memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran melalui e-mel pada bila-bila masa. (Secara praktiknya, anda biasanya akan bersetuju secara jelas terlebih dahulu untuk penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran, atau kami akan memberi anda peluang untuk memilih keluar daripada penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran.) Anda boleh meminta kami memadamkan semua data peribadi anda. Pengguna yang ingin bertanya tentang hak untuk dilupakan akan dapat menghubungi kami pada bila-bila masa.

Laman web pihak ketiga

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain. Kami tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi atau amalan laman web pihak ketiga.

Mengemas kini maklumat

Sila beritahu kami jika maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda perlu diperbetulkan atau dikemas kini. Anda boleh meminta untuk menukar maklumat anda, kami boleh berbuat demikian dalam portal pentadbir kami. Jika anda ingin membuat pengubahsuaian, anda boleh menghubungi kami di [email protected]